Jelenlegi hely

Újabb 1848-as emlékhely „került elő” Dunaszerdahelyen

Ezt már olvasta?

Publikálva: 2017, július 27 - 11:05 | Hírek
Ollétejedben egy újabb 1848-as dunaszerdahelyi emlékhelyet „fedezett fel” Nagy Attila helytörténész – annak az Ollé Ignácnak a sírját, aki 1848–49-ben Pozsony vármegye főszolgabírája volt, s akit a forradalombeli tevékeny részvéte miatt négyévnyi kufsteini várfogságra ítéltek.
Újabb 1848-as emlékhely „került elő” Dunaszerdahelyen

Nagy Attila helytörténész szerint a helytörténeti kutatások egyik érdekessége éppen az, hogy szinte folyamatosan kerülnek, kerülhetnek elő a települések történetéből „új”, és mindezidáig elfedett, vagy a köztudatból „kikopott” momentumok, események – jelen esetünkben személyiségek. Mindezek pedig fontos jelentőséggel bírnak a helyiek identitástudatának pozitív építésében, alakításában.

„Soha nem szabad elfejelteni, hogy a mégoly jelentéktelennek tűnő települések is számos jeles személyiséget adtak egykor, s véleményem szerint ma is, a kisebb, illetve a nagyobb közösségnek. Ennek egyik ékes példája éppen Dunaszerdahely, amely éppen e kutatásoknak köszönhetően fedezi fel »újra« magának, hogy a nemzet számára milyen sok tudóst, közéleti személyiséget, kutatót, sportolót stb. adott eddigi története során is.

Csaplár Benedek tudós piarista, Vámbéry Ármin keletkutató, de akár Tölgyessy György professzor neve is mutatja, hogy van kire büszkének lenni. A fiatalok számára pedig éppen azért is érdemes és fontos »felmutatni« ezeket az egykori vagy épp jelenkori személyiségeket, életutakat, hogy lássák a pozitív példákat maguk előtt.

Segítségükkel így végeredményben az itt élők regionális, csallóközi identitását is erősíthetjük.”

A helytörténész szerint, aki korábban a sikabonyi régi köztemetőben egy másik dunaszerdahelyi/sikabonyi 1848-as honvédtiszt, Sikabonyi Gálffy Ignác sírhelyét is fellelte, a város és a közösség segítségét fogja kérni ennek a sírnak is a rendbetételében.
______________________________
A középkorban az Előtejedről levált Csat-Tejedet később az ott lakó Ollé család miatt kezdték el Ollétejedként hívni. A kis település 1960-ban lett Dunaszerdahely településrésze és három kataszteri területének egyike.

Az itt élő, ősi, még az Árpád-házi királyoktól kapott nemesi számazással bíró csallóközi Ollé család tagjai közül számos országos tisztségviselő került ki, így például az említett Ollé Ignác is, de ugyancsak innen származtatja ősi nemesi családját a korábbi magyar miniszterelnök, Antall József is.