Jelenlegi hely

Pályázati felhívás igazgatói tisztség betöltésére

Ezt már olvasta?

Publikálva: 2019, november 14 - 12:36 | Közérdekű
A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának az oktatásügyi államigazgatásról és az iskolai önkormányzatokról szóló 2003. évi 596. törvénye 4. § és a közfeladatok ellátásáról szóló 2003. évi 552. törvénye 5. § és későbbi módosításaik értelmében Dunaszerdahely városa pályázatot hirdet a Barátság téri Óvoda igazgatói tisztségének betöltésére.
Pályázati felhívás igazgatói tisztség betöltésére

Képesítési követelmények:

 • az adott típusú iskolák vonatkozásában megkövetelt képzési szintre és oktatási szakra vonatkozó szakirányú és pedagógiai alkalmasság

Egyéb követelmények:

 • erkölcsi feddhetetlenség
 • egészségi alkalmasság
 • az államnyelv ismerete 
 • a magyar nyelv ismerete

A pályázaton való részvételhez szükséges benyújtandó okiratok:

 • írásbeli jelentkezés a tisztség betöltésére hirdetett pályázatra
 • szakmai önéletrajz
 • végzettséget igazoló okiratok hitelesített fénymásolata, beleértve az 1. atesztációt (I. kvalifikációs vizsga illetve annak más, adekvát formával való helyettesítése)
 • pedagógia gyakorlatot igazoló okirat
 • orvosi igazolás a pedagógiai tevékenység végzéséhez szükséges alkalmasságról
 • az óvoda fejlesztési koncepciójának tervezete
 • becsületbeli nyilatkozat a megadott adatok valóságáról
 • beleegyezési nyilatkozat a pályázó személyi adatainak felhasználásához a pályázati időszak alatt a személyi adatok védelméről szóló 2018. évi 18. Tt. sz. törvény értelmében

A munkaviszonyba lépés feltételezett időpontja: 2020. január 1.

Kérjük a pályázatot a pályázat részeként benyújtandó okiratokkal együtt, lezárt borítékban postázni vagy személyesen is benyújtható a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal iktatójában 2019. december 4 – ig (beleértve)..

A borítékon kérjük feltüntetni: "Výberové konanie – MŠ Nám.priateľstva - NEOTVÁRAŤ".

Postázási cím:

Mesto Dunajská Streda,
Mestský úrad,
Hlavná 50/16
929 01 Dunajská Streda

Postázás esetén a feladó bélyegzőn lévő dátum számítódik.

Közelebbi információt a következő telefonszámon kérhetnek: +421 31 590 39 18.

A meghatározott pályázati feltételeket teljesítő jelentkezőket a pályázat időpontjáról és helyszínéről 7 nappal a kiválasztás előtt írásban értesítjük.

dunstreda.sk